Bouwkuipen


Een bouwkuip laten ontwerpen en bouwen? MRS Sheetpiling is dé partner in de damwanden industrie en specialist in bouwkuipen: van ontwerp tot en met de realisatie. MRS Sheetpiling beschikt over een eigen team van specialisten die samen zorg dragen voor de oplevering van het project: van A tot Z. Op basis van gedegen onderzoek en berekeningen ontwerpen wij de best passende en meest efficiënte bouwkuipconstructie.

Wat is een bouwkuip?

Een bouwkuip is een tijdelijke waterdichte constructie, een gesloten damwand voor een te ontgraven bouwput. Binnen deze waterdichte constructie vindt ontgraving plaatst ten behoeve van het realiseren van een bouwwerk. Wanneer er echter wordt gebouwd vlak langs wegen, spoorlijnen of andere gebouwen, zal langs de randen van de bouwput een grondkerende constructie moeten worden toegepast. Als deze constructie niet alleen gronddicht, maar ook waterdicht wordt uitgevoerd, wordt gesproken van een bouwkuip. Grofweg bestaat een bouwkuip uit de volgende onderdelen:

  • De verticale grond en waterkering langs de zijwanden van de bouwkuip
  • De horizontale grond en waterkering langs de bodem van de bouwkuip

Realisatie bouwkuipen

De realisatie van bouwkuipconstructie is precisie werk. De ruimte is vaak beperkt en de kwaliteit van de bouwkuip bepaalt het verdere verloop van het volledige project. De eerste fase van dit project is daarom enorm belangrijk. Van damwandconstructie tot grond ontgraven, van grond afvoeren tot grondwaterbemaling: we stemmen alle disciplines perfect op elkaar af en gaan voor maximaal resultaat.

  • Ontgraving bouwkuipen
  • Meedenken in damwandconstructie
  • Meedenken in verankering damwanden
  • Meedenken in stempeling
  • Grondwaterbemaling

Optimaal resultaat tegen zo min mogelijke kosten?

Om tot een optimaal resultaat te komen is het van groot belang om juist alle aspecten, zoals de invloed van mechanische verankeringen, stempelconstructies incl. laswerk, onderwaterbeton, detaillering van trekpaalconstructies mee te nemen in de totaaloplossing van bouwkuipen. Ook de invloed van het in te zetten materieel is van belang voor de uiteindelijke oplossing.

Bouwkuip realiseren?  Neem contact op met één van onze specialisten.

Meer weten over:

 

NEEM CONTACT OP