VCA

18-04-2017 | door Frank Richard

Certificaat VCA** (versie 2008/5.1)


Met trots kunnen wij u mededelen dat wij afgelopen maand positief zijn geaudit. Dit ten behoeve van de certificering VCA** (veiligheidsmanagement). Men was zeer positief over onze prestaties.

Vernieuwde certificaten VCA

Met de vernieuwde certificaten tonen wij aan dat alle werkzaamheden op onze vestiging én alle dienstverlening aan alle klanten voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van kwaliteit, milieu, arbo en veiligheid. Items die bij ons de hoogste prioriteit hebben. Al met al een mooi resultaat voor ons bedrijf, en veel dank aan iedereen voor de inzet en medewerking!

Wat is VCA en waar staat VCA voor?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft VCA certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet cq. dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving.

Dienstverlening in de stalen damwanden branche

Met onze realistische manier van ondernemen en pragmatische aanpak zijn wij een oplossingsgerichte partner voor klanten. U kunt bij ons terecht voor o.a.:

Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen!

NEEM CONTACT OP